Retourvoorwaarden en herroeping/ontbinding

Er wordt een herroepingstermijn gehanteerd van 14 dagen waarbinnen de consument de koop kan ontbinden. Daarna heeft de consument nog  14 dagen de tijd om de bestelling te retourneren. U wordt verzocht indien mogelijk het produkt in de originele verpakking te retourneren. Een zo oorspronkelijk mogelijke staat van het product en onbeschadigd wordt van de consument wel verwacht. 

U wordt verzocht gebruik te maken van het hieronder gelinkte herroepingsformulier en deze naar ons te sturen per post of per mail.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 

 

Herroepingsformulier: